top of page

Büyük Mekanlarda Bakteri, Mikrop ve Virüslerden Arındırma, Hijyen, Pis Kokuları Giderme için...! :

Çeşitli bilimsel araştırmalar ve deneysel çalışmalar sonucunda aktif oksijenin (Ozon) ortamdaki mikroorganizma, bakteri,
mikrop, küf, mantar ve her türlü kokunun yok olduğunu ispatlamışlardır. Ozon çok kuvvetli bir oksitleyicidir ve güvenlidir
çünkü tamamen basit oksijenden meydana gelmektedir ve kısa bir süre sonra tekrar oksijene (O2) dönmektedir.
Kısa sürede oksijene dönmesi aktif oksijenin en iyi özelliklerindendir. Çok kuvvetli bir oksitleyici olarak molekülleri
parçalayarak yok etmesine karşılık en fazla 30 dakika sonra tekrar oksijene dönerek geride hiçbir kalıntı bırakmamaktadır.
Bu harika özelliğindendolayı aktif oksijen,(ozon) yaşamdaki en güvenli ancak en kuvvetli bakteri öldürücü ve koku
giderici olarak tanımlanabilir.
Herkül Serisi Hava Temizleme Sistemleri aktif oksijeni (Ozon) -Oksijenin 3 atomlu formu- üretir. Sistem içinden geçen
havayı ayrıştırır. Ayrıştırılan oksijenin yapısının değişmesi ile üç atomlu aktif oksijen (Ozon) meydana gelir. Bu 3 atomlu
molekül. çok hareketli ve çok kuvvetli bir oksitleyicidir.
Cihaz içinde oluşan aktif oksijen, fan vasıtasıyla fan dışına çıkarılır. Dışarı çıkan aktif oksijen, güçlü ve etkili oksitleyici
özelliği ile ortamdaki havanın koku ve mikroplardan arınarak dezenfekte edilmesini sağlar ve ortamın sıcaklığına bağlı
olarak en fazla 30 dakika içinde havada tekrar oksijene döner.
Herkül Serisi ortamdaki havayı bakteri ve virüsleri öldürerek, yemek, sigara, evcil ev hayvanı, ev eşyaları, küf ve
birçokları gibi kokuları yok etmek üzere yüksek oranda aktif oksijen üreterek dezenfekte eder. Aktif Oksijen,
dezenfekte ederek ve temizleyerek oluşturduğu kapalı ortam havasının daha sağlıklı olmasını sağlar.
Yüksek aktif oksijen ile şoklama, sigara, yemek, küf gibi inatçı kokuların çok kısa süre içinde yok edilmesinde
en etkili çözümdür.
Kapalı ortamda şok yapılarak istenmeyen koku ve bakterilerin kısa sürede yok edilmesi istendiğinde, kimsenin
olmadığı bir zamanda kullanılması tavsiye edilmektedir.
Yüksek aktif oksijen ile şoklama kapalı ortamda insan ve hayvanın bulunmadığı bir zamanda yapılmalıdır.
Yüksek aktif oksijen, mikrop öldürme ve koku giderme işlemlerini kısa sürede sağlamak için kullanılmaktadır.
Sistem odada yüksek bir yere konumlandırmalı, zamanlaması ayarlanmalı ve ortam terkedilmelidir.
Ozon organic ve inorganic molekül ve atomları okside eder ve 5 ile 30 dakika içinde bir oksijenini kaybederek
tekrar 2 atomlu oksijene döner. Bu özelliğinden ötürü diğer dezenfekte işlemleri için kullanılan maddeler gibi
herhangi bir kalıntı bırakmaz.
Aktif Oksijenin Ana Özellikleri:

  • Çevre dostudur, herhangi bir kalıntı bırakmaz, kimyasal içermez.
  • Aktif oksijen doğadan gelen tek dezenfektandır ve ortamdaki istenmeyen koku, mikrop ve miroorganizmaları yok eder.
  • Aktif oksijen bakteri, virüs, koku, küf,mantar gibi gözle görülemeyen moleküllerin parçalanarak yok olmasına neden olur.

Herkül Serisi Hava Temizleme Sistemi

7.500,00₺Fiyat
    bottom of page